« tillbaka till amerikabrev

Lundemo den 6 jan 1911

Alltid älskade Syster!

Så Hjärtligt tack för det bref
jag på Nyårs dagen med
glädje ärhöll från dig. roligt
se att ni lefver. äfven jag
mår utmärkt. Ser äfven
att det har varit mycke
snö. Och styggväder. Här har
det varit lite snö ännu.
blott 48,5 tum vid jultiden men
för färligt kallt sina tag
men Kräaturer går ute varje
dag för att Dricka och fodras
om det än är 40 & 50 graders
kyla Och en Ogenomträngan
de vind ty här blåser det
mycke mer än i Sveden.
men så är det ock på mån-
ga stellen Kräaturen går
ute hela Wintren men så
får de ock sina svansar [?]

Hördt tjog tals prester [?]
Sen jag res te från Sverige
men icke någon go predikare
tycker jag. jag må sluta
med detta sladder för de-
nna gång, skrifver du någon
fler gång må du tala om
vilken kvinna Erik Petter
skulle ha till sin fru? Jag ser
värkligen de[?]
på kärlekens trumf[?]
Nu har just ett år förflutit
sen vi räkte varandra han-
den till mitt farväl. Undra
hur många år som skall
för svinna innan vi åter
få trycka varandra intill varann.
Hoppas att gud gifver mig
Hälsan tils jag åter vander
mig tils Sverges strender.
många Hälsningar till
eder alla och lef så väl
Johan Persson

(Skrivet uppochner i överkanten av brevet)

Här ha
jag sla-
rv skrif-
vitt så
[för?]skräckligt
men du
må unsky-
lla mej.

Jag skall
senda
Blomm
frö
någott
senare
på vin-
tren
till Justina
och Dej.

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]