« tillbaka till amerikabrev

Somewhere 8/5 1918

Broder Jonas
Jag får i all hast senda
dig några rader och tacka för dett
brev som jag fick för en tid sedan
dett var roligt att hörra att du er
i livet och som jag ser så er du
i Strömsund well jag hoppas att få
komma dit op en gong till förrän
jag dör men ner kan man ju ej
veta i alla fall helsa alla mina
bekanta att jag mår bra och hoppas
att de gör dett samma jag kan ej
skriva mycket så du får förlåta
mitt korta  brev dett er så mycket
så att du kan se att jag lever
jag måste sluta for denna gong
med en helsning till er alla
i från din broder Helmer